Emberiségünk gyökereitől eredő ősi tradícióink sokat alakultak az évek során minden kultúrában a nagyvilág minden táján. Ám valami változatlan és meghatározó maradt mind a mai napig: A hagyományos férfi és női szerep, melynél fogva férfi és nő mindenkori, életben betöltött egysége megvalósulhat, s melyek aztán szilárd alapokat adhatnak a cseperedő utódok talpa alá. Többek közt e szerepek átadásának, örökítésének kézenfekvő és legnagyszerűbb módja mindig is a tánc volt. Nincs a táncnál ősibb útja az emberi lélek e világra hozatalának. Segítségével mindaz kifejezhető, ami a nőt nővé, s a férfit férfivá teszi, s mindaz, ami a teremtett világban valaha is előfordult. Egyesületünk életében a tánc kiemelt szerepet kap, legyen az néptánc, hastánc, vagy a tűzzel való táncos eggyé válás. Tereh Dorottya hastánc oktató, mindezek szerelmese. Több, mint húsz áttáncolt év és számos táncstílus áll mögötte. Magánéletében és az egyesületi munkájában is a mozgás általi önkifejezés e csodálatos módját élteti, tanítja mindazoknak, akik nőiességük fejlesztésén és kifejezésén fáradoznak az ő segítségével.